عشق

آدمی همواره به دنبال عشق است و سعی در یافتن آن به صورت عشق زمینی مانند دو دلداده و یا عشق معنوی یا همان عشق به خدا میگردد. همواره در نگارگردی دو جوان را کنار هم به صورت تصویری از عشق نسبت به دو دلداده را میبینیم.که همان عشاق در نگارگری است.

دکمه بازگشت به بالا