عشق معنوی

آدمی همواره به دنبال عشق است و سعی در یافتن آن به صورت عشق زمینی مانند دو دلداده و یا عشق معنوی یا همان عشق به خدا میگردد. همواره در نگارگردی دو جوان را کنار هم به صورت تصویری از عشق نسبت به دو دلداده را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا