عشاق در نگارگری

همواره در نگارگردی دو جوان را کنار هم به صورت تصویری از عشق نسبت به دو دلداده را میبینیم.که همان عشاق در نگارگری است. آدمی همواره به دنبال عشق است و سعی در یافتن آن به صورت عشق زمینی مانند دو دلداده و یا عشق معنوی یا همان عشق به خدا میگردد.

دکمه بازگشت به بالا