سیمرغ

سیمرغ پرنده ایست افسانه ای به معنای یاری رسان و درمانگر. که در داستان های ایرانی و شرقی زیاد به چشم میخورد. سسمرغ نجات دهنده ی زال است.

دکمه بازگشت به بالا