سیمرغ و اسفندیار

سیمرغ در نگارگری همواره جایگاه خود را داشته.یکی از پرندگان اسطوره ای در نگارگری سیمرغ است.سیمرغ پرنده ایست افسانه ای به معنای یاری رسان و درمانگر. که در داستان های ایرانی و شرقی زیاد به چشم میخورد. سیمرغ نجات دهنده ی زال است. سیمرغ و اسفندیار دشمن بوده و سیمرغ به دست اسفندیار کشته میشود.

دکمه بازگشت به بالا