زال و سام نریمان

سام پدر زال بخاطر سپید مو بودنش اورا رها میکند و سیمرغ زال را یافته و خودش برگ میکند تا روزی که سام نریمال پشیمان گشته و خود به دنبال زال برمیگردد..

دکمه بازگشت به بالا