دو دلداده

همواره در نگارگردی دو جوان را کنار هم به صورت تصویری از عشق نسبت به دو دلداده را میبینیم. آدمی همواره به دنبال عشق است و سعی در یافتن آن به صورت عشق زمینی مانند دو دلداده و یا عشق معنوی یا همان عشق به خدا میگردد.

دکمه بازگشت به بالا