نگاره خوانی

نگاره خوانی یعنی بازگو کردن داستان اصلی پشت نگاره ها. همگام با اشاره به جزئیاتی از داستان که در نگاره با زبانی صریح و ادبی…

دکمه بازگشت به بالا