نگاره موشن

نگاره موشن اسمی هست که ما برای بخش های در انجا نگاره ها و المان های موجود در نگاره ها با استفاده از تکنیک به حرکت در میاوریم و بهشون جان میدهیم استفاده می کنیم

دکمه بازگشت به بالا