طبیعت در نگارگری

المان های موجود طبیعت در نگارگری را بررسی کرده. و ویژگی ها و همچنین نماد و معنای آنها در اصطلاح و اسطوره ها بیان میکنیم.

دکمه بازگشت به بالا