مکتب تبریز دوم

مکتب تبریز دوم به هنر نگارگری موجود در تبریز در دوره ی صفوی گفته میشود. که این مکتب را میتوان یکی از پرتزئین ترین مکاتب نگارگری نامید. یکی از مهمترین….

دکمه بازگشت به بالا