مکتب هرات

در دوره ی حکومت تیموریان هرات تبدیل به مرکز هنری شد. که به این ترتیب مکتب هرات نیز شکل گرفت. یکی از مهمترین هنرمندان این مکتب کمال الدین بهزاد است که…

دکمه بازگشت به بالا